Kate Henderson, Glass Artist, Studio Faire 2022. Photo Colin Usher